Kvarnby folkhögskola

Sök till vårterminen!

ANTAGNING 

Just nu kan du söka en plats på Språk, kultur och samhällsliv på Kuba och våra Allmänna kurser.

Antagningen till vår distanskurs om Sovjetunionens historia öppnar den 15 januari.

Visste du för övrigt att du kan läsa en Introducerande Allmän kurs för invandrare? En kurs med fokus på intensiv svenska för dig som är klar med SFI och vill läsa vidare.

Det pågår ingen antagning till andra kurser än dessa. Notera gärna att vi inte kan ta emot intresseanmälningar till kurser vars ansökningstid inte ännu har börjat - när det är dags att söka platser på någon kurs, så hittar du en webbanmälan på den här hemsidan.

OBS! Om du vill du läsa SFI, på Kvarnby folkhögskola så antar vi löpande, året runt. Men du anmäler dig inte hos oss, utan via kommunens Vägledningscentrum (VLC). Vi har för närvarande kötider på 2-3 månader.

Till Svenska från dag ett - kurser i svenska för personer i asylprocessen - antar vi förhoppningsvis igen till våren. …

läs mer


Spanska - Språk, kultur och samhällsliv på Kuba

Nyheter 

Till ansökan.

Kurstider vårterminen 2017: 15 Januari - 8 juni 2018

Våra kurser i Spanskakurserna erbjuds i samarbete med Svensk-kubanska föreningen och Cienfuegos universitet.

Förberedande distanskurs

Du inleder dina studier med sex veckors distansstudier om Kubas historia, samhällssystem, problem och utmaningar för att sedan läsa fjorton veckor i Cienfuegos på Kuba.

Under den förberedande distanskursen diskuterar vi Kubas historia, ekonomi och kultur samt ger dig svar på dina frågor om alla praktikaliteter som har att göra med din vistelse på Kuba. Dessa studier sker på distans och du behöver ha tillgång till Internet för att kunna delta.

Spanska på Kuba

Själva språkkursen genomförs i samverkan med Fakulteten för språk och humaniora vid Cienfuegos universitet. Universitetet har lång erfarenhet av spanskakurser för utländska studerande. Språkinlärningen sker utifrån dina förkunskaper, i nivåanpassade studiegrupper.

Vi erbjuder kurser för …

läs mer


En ovanlig skola

HISTORIA 

Kvarnby är inte vilken skola som helst. Vi är mån om studerandeinflytande, om vår förankring i olika aktivistnätverk och om vår förmåga att ställa upp för varandra.

Sedan år 1991 är Kvarnby en självständig folkhögskola. Men det hela startade redan år 1987 som ”Bona folkhögskola i Malmö". Huvudman var Bona folkhögskola i Motala som samarbetade med Föreningen Kvarnbyskolan. Det var den första folkhögskoleverksamheten som hann startas i Malmö.

De första åren ägnade såväl lärare som kursdeltagare och många medlemmar i Vänsterpartiet Malmö åt att renovera vår gamla skolbyggnad i utkanten av Malmö. Den byggdes ut 1991 men var ändå snart för liten. 1992 öppnades därför filialen Röda huset på Industrigatan i centrala Malmö, idag vår största skolenhet och därtill en mötesplats för Malmös breda vänsterrörelse.

Till och med 1997 ägdes både Kvarnby och Bona folkhögskolor av en gemensam stiftelse. När stiftelsen försattes i konkurs …

läs mer

Våra kurser

Allmän linje

Behöver du läsa in gymnasiet? Glöm då Komvux och läs vår allmänna linje för att fixa högskolebehörighet. Hos oss kan du också läsa om du har hoppat av grundskolan utan fullständiga betyg eller om du behöver läsa intensiv svenska efter SFI. Läs mer.

Introducerande Allmän kurs

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? Hos oss kan du läsa intensiv svenska samtidigt som du introduceras till studier på vår Allmänna linje. Läs mer.

Spanska

Läs spanska på Kuba! Efter en förberedande distanskurs åker du till Cienfuegos universitet på Kuba för att läsa spanska. Läs mer.

Serieskolan

Serieskolan är en unik utbildning i serieskapande på såväl grundläggande som fördjupande nivå. Läs mer.

Svenska

Study Swedish at Kvarnby! Du kan läsa SFI hos oss! Läs mer.

Vänsterns akademi

Kvarnby folkhögskola är den breda vänsterns skola. Här hittar du vårt utbud av politiska kurser. Läs mer.

Dagens datum

Kontakt

Kvarnby folkhögskola
Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö
Tel 040-59 94 90
Fax 040-59 94 91
info@kvarnby.fhsk.se

Filialer
Röda huset Industrigatan 4
212 14 Malmö

Serieskolan/Mazetti
Friisgatan 15b
214 21 Malmö