Kvarnby folkhögskola

Ryska revolutionen och det korta 1900-talet

NYHETER 

Under år 2017 har vi uppmärksammat 100-årsjubileet av Ryska revolutionen, en händelse som påverkade världen under stora delar av 1900-talet. Under våren 2018 ges andra delkursen till vår distanskurs Ryska revolutionen och det korta 1900-talet. Delkursen handlar om Sovjetunionens historia 1921-1991.

Den tidsperiod som kursen undersöker präglades av arbetarrörelsens splittring och såg kommunismens uppgång och Sovjetunionens fall. Vi kommer med andra ord att undersöka ryska revolutionens konsekvenser närmare och diskuterar bland annat hur pass mycket dagens Ryssland fortfarande påverkas av den.

Kurstid: 19 februari - 1 juni 2018.

Kursen Ryska revolutionen och det korta 1900-talet - delmoment 2 ger dig tillfälle att fördjupa dina samtidshistoriska kunskaper. Delkurs 2 täcker tidsperioden 1921 till 1991. Under kursens gång kommer vi inte bara att titta närmare på de historiska skeenden, kursen omfattar också pass om den samtida synen på revolutionen i Ryssland, revolutionens inverkan på de politiska rörelser i andra länder, Sovjetunionens ekonomiska och politiska historia, den kommunistiska rörelsens utveckling med mera.

Kursen ges helt på distans och förutsätter regelbunden tillgång till internet. Notera att distanskursen är interaktiv. Alla deltagare förväntas aktivt delta i diskussioner och ingår dessutom i studiegrupper, som lätt ska kunna träffas "irl". Studierna sker med hjälp av ett diskussionsforum på nätet och läraren kommer att vara aktiv i diskussionerna och vägleda vid behov.

Kursen är gratis, men du behöver räkna med kostnader för att köpa kurslitteratur.

Du kan läsa på halv- eller kvartsfart. Kursen ger rätt till studiemedel för gymnasiala studier hos CSN. (OBS! Notera att du behöver läsa minst 50% under en termin, på en eller flera skolor, för att få studiemedel.)

Antagningskrav: För att läsa delkurs 2 krävs kunskaper i engelska, eftersom den obligatoriska kurslitteraturen inte finns översatt till svenska.

Kontakta oss gärna för mer information..

Våra kurser

Allmän linje

Behöver du läsa in gymnasiet? Glöm då Komvux och läs vår allmänna linje för att fixa högskolebehörighet. Hos oss kan du också läsa om du har hoppat av grundskolan utan fullständiga betyg eller om du behöver läsa intensiv svenska efter SFI. Läs mer.

Introducerande Allmän kurs

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? Hos oss kan du läsa intensiv svenska samtidigt som du introduceras till studier på vår Allmänna linje. Läs mer.

Spanska

Läs spanska på Kuba! Efter en förberedande distanskurs åker du till Cienfuegos universitet på Kuba för att läsa spanska. Läs mer.

Serieskolan

Serieskolan är en unik utbildning i serieskapande på såväl grundläggande som fördjupande nivå. Läs mer.

Svenska

Study Swedish at Kvarnby! Du kan läsa SFI hos oss! Läs mer.

Vänsterns akademi

Kvarnby folkhögskola är den breda vänsterns skola. Här hittar du vårt utbud av politiska kurser. Läs mer.

Dagens datum

Kontakt

Kvarnby folkhögskola
Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö
Tel 040-59 94 90
Fax 040-59 94 91
info@kvarnby.fhsk.se

Skolenheten Gullvik
Västra Hindbyvägen 14
214 58 Malmö

Serieskolan
Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15b
214 21 Malmö