Kvarnby folkhögskola

Spanska - Språk, kultur och samhällsliv på Kuba

INFO 

Ansökningen till våren är stängd. En plats till hösten 2018 kan du söka fr o m april.

Kurstider vårterminen 2017:
15 Januari - 8 juni 2018

Våra kurser i Spanskakurserna erbjuds i samarbete med Svensk-kubanska föreningen och Cienfuegos universitet.

Förberedande distanskurs

Du inleder dina studier med sex veckors distansstudier om Kubas historia, samhällssystem, problem och utmaningar för att sedan läsa fjorton veckor i Cienfuegos på Kuba.

Under den förberedande distanskursen diskuterar vi Kubas historia, ekonomi och kultur samt ger dig svar på dina frågor om alla praktikaliteter som har att göra med din vistelse på Kuba. Dessa studier sker på distans och du behöver ha tillgång till Internet för att kunna delta.

Spanska på Kuba

Själva språkkursen genomförs i samverkan med Fakulteten för språk och humaniora vid Cienfuegos universitet. Universitetet har lång erfarenhet av spanskakurser för utländska studerande. Språkinlärningen sker utifrån dina förkunskaper, i nivåanpassade studiegrupper.

Vi erbjuder kurser för nybörjare och för personer med mer eller mindre stora förkunskaper. På vilken nivå du kommer att läsa avgörs av ett diagnostiskt test som samtliga deltagare skriver i början av vistelsen på Cienfuegos universitet.

I Cienfuegos varvas kommunikativ spanska med grammatiska studier och skriftliga uppgifter. I kursprogrammet ingår också ett seminarie- och ett studiebesöksprogram. Kursen inkluderar slutligen en avslutande projektperiod där du på egen hand eller tillsammans med studiekamrater ges möjligheten att göra egna studiebesök och fördjupa dig i ett ämne i anknytning till kursens övergripande tema.

Praktisk information

Resan till Kuba samordnas visserligen av oss, men flyget till Kuba ansvarar du själv för. Vi organiserar transfer till Cienfuegos från Havanna och en första övernattning i Havanna om detta behövs. Vi hjälper dig också med ditt visum och kan erbjuda hjälp med att boka ett prisförmånligt boende på Kuba.

Antagning

Kursen förutsätter att du talar engelska (som universitetets personal talar) och att du har tillgång till dator (för att kunna delta i den inledande distanskursen). Du behöver dessutom ett pass med en giltighetstid på minst sex månader efter kursens slut. Detta för att kunna få visum till Kuba.

För att ansöka ber vi dig att inkomma med ett personligt brev. I brevet vill vi att du kort beskriver dig själv, din bakgrund och eventuella ideella engagemang som du tycker är relevanta för ansökan. Vi vill gärna att du skriver om vilka dina målsättningar är med studierna samt varför du vill studera spanska och Kubas kultur, språk och samhällsliv.

Kostnader

Du betalar själv för din resa ditt visum och din resa till Kuba. När du är i Kuba tillkommer kostnader för logi, kurslitteratur, program och olika myndighetsavgifter. Vi beräknar att den samlade kostnaden för din resa plus vistelse på Kuba blir uppskattningsvis omkring 35 000 - 40 000 kr för hela kursperioden.

I den här kostnadskalkylen ingår flygresan, transfer, boende, måltider, visum, diverse avgifter till kubanska myndigheter samt kursprogram. Notera att vi bara kan ge en ungefärlig kalkyl på dina totala kostnader för vistelsen på Kuba. Kostnaderna kan variera beroende av aktuella flygpriser, valutakurser och givetvis också beroende på den standard du väljer för ditt boende. Du kan sänka kostnaderna genom att exempelvis dela rum med någon kurskamrat.

Finansiering

Kursen berättigar till studiemedel för studier på gymnasial nivå hos CSN. Du kan också ansöka om så kallad merkostnadslån för finansiering av dina kostnader för flyg och boende hos CSN.

Bra att veta: Du kommer inte att ha internet på ditt boende och det är mycket dyrt att surfa med telefonen! Men det finns WiFi-zoner i Cienfuegos där du mot en relativt liten avgift kan surfa. Du har också möjlighet att använda universitetets datasalar.

Mejla för mer information.

Våra kurser

Allmän linje

Behöver du läsa in gymnasiet? Glöm då Komvux och läs vår allmänna linje för att fixa högskolebehörighet. Hos oss kan du också läsa om du har hoppat av grundskolan utan fullständiga betyg eller om du behöver läsa intensiv svenska efter SFI. Läs mer.

Introducerande Allmän kurs

Är du klar med dina SFI-studier och vill läsa vidare? Hos oss kan du läsa intensiv svenska samtidigt som du introduceras till studier på vår Allmänna linje. Läs mer.

Spanska

Läs spanska på Kuba! Efter en förberedande distanskurs åker du till Cienfuegos universitet på Kuba för att läsa spanska. Läs mer.

Serieskolan

Serieskolan är en unik utbildning i serieskapande på såväl grundläggande som fördjupande nivå. Läs mer.

Svenska

Study Swedish at Kvarnby! Du kan läsa SFI hos oss! Läs mer.

Vänsterns akademi

Kvarnby folkhögskola är den breda vänsterns skola. Här hittar du vårt utbud av politiska kurser. Läs mer.

Dagens datum

Kontakt

Kvarnby folkhögskola
Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö
Tel 040-59 94 90
Fax 040-59 94 91
info@kvarnby.fhsk.se

Skolenheten Gullvik
Västra Hindbyvägen 14
214 58 Malmö

Serieskolan
Kulturhuset Mazetti
Friisgatan 15b
214 21 Malmö